Konstverk Realism

På jakt (Hunting.)  2016
Lilla Elliott
Chinchilla
1 500 kr
Abesinierkatt vuxen
1 500 kr
Abesinierkattunge
1 500 kr
Ny snö
Vinterdag
Äpple
Stileben
Ballerina
650 kr
Vind i seglen
3 000 kr
Prima ballerina
320 kr
Muren vid vägen
480 kr
Den gamla muren.
630 kr
"Pyroart 1377"
"On the road"
She-Wolf "Nokomis"
"Roe deer buck"
Rivals
Seglarväder
3 200 kr
Vintage
Tillsammans
Vindkupans fönster
3 200 kr
Fönstret mot fjärden
3 000 kr
Franséns bod
1 000 kr
Vattenspel
GNISTAN
NÄR KNOPPARNA BRISTER
Andrum
2 200 kr
Okänd framtid
3 500 kr
I mina tankar
Bron