Konstverk Realism

På världens topp
Grön sak
Gryning
5 800 kr
Vårvinter
1 100 kr
Ballerina-Swan lake
13 000 kr
Fågelstreck
Västkust
Swing Goodman
Golfbil
Chanel noir
Rendez-vous
3 800 kr
Farfar sa ice-cream
Två rosor
4 000 kr
Motljus
Kikhålet
En ros för dig
900 kr
A3 illustration
Vingar
4 500 kr
Blå aura
Royal Jumbo
Lady in blue
500 kr
Roy´s toys
Mor i vila
Isen ligger
2 900 kr
Vattenfall
1 500 kr
Skymning över Vasabron o Riddarholmen
6 800 kr
Slagfärdig
Weimeraner
Black cat
Loke
Sweety and Foggy
Fight
6 000 kr
Edith Piaf
B.B.King
Monkey Business