Konstverk Landskap

Olja på duk
6 000 kr

3 400 kr
Olja på duk
4 000 kr
Olja på duk
7 000 kr
Philosophy
8 000 kr
Dimmig Morgon
1 900 kr
Olja på duk
5 500 kr
På de sju haven.
500 kr
Havsutsikt
900 kr
Olja på duk
5 000 kr
Mitt bland de blommande hortensiorna
3 000 kr
Olja på duk
5 500 kr
Olja på duk
4 500 kr
Olja på duk
4 500 kr
Höstlegender
1 800 kr
Olja på duk
4 800 kr
Gladiolus Gust
3 000 kr
Vildäpple
Slån
Blåser snålt
1 800 kr
A lovely summerday
Crackle landscape 2
500 kr
Crackle landscape
500 kr
Båt på strand/2016

3 000 kr

2 500 kr

3 000 kr
Olja på duk
3 500 kr
Olja på dukpannå
4 000 kr
Olja på duk
4 800 kr
Olja på duk
4 500 kr
Olja på duk
4 500 kr
Olja på duk
5 600 kr
Vallmo i våra hjärtan
1 200 kr
Fiskebåt och måsar
Känslornas Paradis
5 000 kr