Jan F Karlsson
Örn och sångsvanar.

Örn och sångsvanar.

Drama på myren

Skapat år: 2008
Genre: Djur
Konstriktning: Realism
Teknik: Olja
Mått: 110 x 125 cm