Jan F Karlsson
Älgtjurar.

Älgtjurar.

September älgbrunst

Skapat år: 2011
Genre: Djur
Konstriktning: Realism
Teknik: Olja
Mått: 110 x 100 cm