Daniela Hallgren

Daniela Hallgren

Alla verk är till salu - skicka en köp anmälan / All works are for sale - send a purchase notice

En del av intäkterna från mina verk donerar jag till välgörenhet./ A part of the proceeds from my work I donate to charity.

"Act as if what you do makes a difference. It does." ~ William James.


Jag har ritat, målat och skapat i olika former under hela mitt liv.
 Inspiration från omgivningen filtreras genom mina känslor och
 tolkas i mitt arbete.
 Skapelsen är en trevlig nödvändighet!
Och som Pablo Picasso säger i ett av mina favorit citat,
“Art washes away from the soul the dust of everyday life.”
Min creativa sida och det egna skapandet har jag stärkt och utvecklat löpande.
Med koppling mellan teori och praktik genom olika kurser och konsthandverkliga
aktiviteter.

Jag bor i Helsingborg och är medlem i Helsingborgs konstförening.
Jag har haft både mindre och större utställningar i Sverige och utomlands.

“I am beginning to measure myself in strength, not pounds. Sometimes in smiles.”
- Laurie Halse Anderson

Mer om mig och mina verk hittar du på
http://fineartamerica.com/profiles/daniela-hallgren.html
http://www.swedishart.se/daniela.hallgren

I have drawn, painted and created in different forms throughout my life.
Inspiration from the environment is filtered through my emotions and
interpreted in my work.
The creation is an enjoyable necessity!

“Where there is no vision, the people perish.” Proverbs 29:18
Med i konstrunda: Påsken 2014

Medlem i konstnärsförening: Helsingborgs Konstförening

Nisses Hårvård Helsingborg okt. 2010
Galleri Sigvardsson, Rödby-Danmark 4- 24 iuni 2011
Konst på Stan Helsingborg 1-9 okt. 2011
Behnke's salonger i Helsingborg
Konst på Stan Helsingborg 2012
ColourCenter Helsingborg 2012
Konst på stan 2013
Synoptik Helsingborg 2014
Samlingsutställning Konstundan-
H55 Helsingborg:18 - 21 april 2014

Uställning 2015:
Rygklinik Nord Dk 19/2 -13/4
Vårsalongen 3 – 12 april - Romele Konsthall
Nisses Hårvård Hbg. - pågående utställning

Kommande utställning 2015
Konstmässan på Luftkastellet, Malmö: 22/5-24/5

;)
den 11 september 2011
Ditt namn

Din e-postadress


Meddelande


Skriv svaret
3 gånger 2 =  Kontroll mot programvara
Look Ahead
Look Ahead
In a Silent Way
In a Silent Way
Questioning skills
Questioning skills
Allowing Joy
Allowing Joy
Love liberates  X 2
Love liberates X 2
Color me happy
Color me happy
Free Your Mind
Free Your Mind
The Mind Unleashed
The Mind Unleashed

Pick Your Cast
Pick Your Cast
UNFOLD YOUR OWN MYTH
UNFOLD YOUR OWN MYTH
The Worlds within
The Worlds within
I close my eyes in order to see
I close my eyes in order to see