Konstverk Realism

Bulldog
Bulldog
600 kr
Gris
Gris
150 kr
Katt
Katt
600 kr
Mops
Mops
600 kr
Blåmes
Blåmes
Höna
Höna
600 kr
Domherre
Domherre
Vintervårsol
Vintervårsol
3 900 kr
Dancing in the dark  SOLD
Dancing in the dark SOLD
Slaguggla 1
Slaguggla 1
1 000 kr
Plåtkannan
Plåtkannan

Narcisser
Narcisser
750 kr
Blue Time
Blue Time
Autumn Tango
Autumn Tango
Månsken över Brunnsjön
Månsken över Brunnsjön
Det inre barnet
Det inre barnet
The light
The light
Månlängtan
Månlängtan
Konfusenbo
Konfusenbo
Humleflykt
Humleflykt
Rödräv
Rödräv
Michael Jackson
Michael Jackson
3 400 kr
Freddie Mercury
Freddie Mercury
2 800 kr
Prince
Prince
5 100 kr
Västkusten forover
Västkusten forover
Keith Richards
Keith Richards
4 200 kr
Johnny Cash
Johnny Cash
Rainman
Rainman
900 kr
Red necktie
Red necktie
1 600 kr
Springtime
Springtime
4 600 kr
Speedway-helmet
Speedway-helmet
3 400 kr
Motorcross
Motorcross
3 400 kr
Halle Berry
Halle Berry
2 200 kr
Swan Hellion - lead singer in Black Rain
Swan Hellion - lead singer in Black Rain
2 600 kr
Tiger
Tiger
3 400 kr