Jan F Karlsson
Örn och sångsvanar.

Örn och sångsvanar.

Drama på myren

Skapat år: 2008
Genre: djur
Stil: realism
Teknik: olja
Mått: 110 x 125 cm